Собственикът на Microsoft Бил Гейтс сериозно разтърси пазарите на ценни книжа и нанесе поредния си удар върху китайския интернет гигант Alibaba. Милиардерът изненадващо почисти семейния си фонд от акции в компании, които вече не му носят достатъчно пари. Това става ясно от заявление, подадено до американската Комисия по ценните книжа и борсите (SEC).

Фондът на Бил и Мелинда Гейтс - Bill & Melinda Gates Foundation, разпродаде всичките си книжа в Alibaba. За пакета е получил 128,5 милиона долара. Въпреки че сега набързо се е отървал от тези книжа, докато бяха в семейния му сейф му донесоха 21,1 милиона долара, съобщава "standartnews.com".

Гейтс е продал всичките си акции в таксиметровата компания Uber и половината от книжата, които държи на Apple. Намалил е и дела си в Amazon, в телекомуникационната компания Liberty Latin America, топинвестиционната компания Berkshire Hathaway и в големия китайски строителен холдинг China Metro-Rural Holdings.

Къде е вложил парите от продадените акции за милиарди долари? В американската компания Schrodinger, разработваща медицински и биологически изследвания и прилагаща технологии в областта на медицината. Компанията носи името на знаменития австрийско-ирлански физик, носител на Нобел и получил непреходна световна слава с Котката на Шрьодингер, допълва "standartnews.com".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.