Повече от 100 години Общоарменски благотворителен съюз „Парекордзаган“ осигурява стипендии за обещаващи студенти от целия свят. Ежегодно организацията отпуска над 1 милион долара в близо 40 държави на 6 континента за обучение на студенти, както и за следдипломни квалификации.

Стипендиантската програма е възможна благодарение на многобройните благодетели и дарители, поставили началото на тази инициатива още в началото на 20-те години на миналия век.

ОАБС „Парекордзаган“ - Варна има удоволствието да Ви покани на официалното награждаване на одобрените кандидати за стипендия. Събитието ще се проведе на 2 октомври в Археологически музей – Варна, от 16:00 ч. Официален гост на церемонията ще бъде ментора на стипендиантската програма - Левон Хампарцумян, който ден по-рано ще бъде удостоен с отличието Доктор хонорис кауза на Икономически университет – Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.