Община Варна стартира процедура по изработване на Програма за развитие на туризма в община Варна 2021 – 2030. В заданието за изработка ще бъдат включени и действия в краткосрочен и средносрочен план за възстановяване на последиците от пандемията COVID-19 в сектора.

За целта ще бъде съставена работна група с активно участие на браншовите организации, съобщи “Варна новини”. Съгласно чл.12, т.1 от Закона за туризма програмата ще бъде внесена за разглеждане в Консултативния съвет по въпросите на туризма към кмета, а след това в Общинския съвет. Това стана ясно днес на среща с представители на туристическия сектор с участието на зам.-кмета Коста Базитов и директорът на дирекция „Туризъм“ Соня Георгиева. В края на миналата седмица кметът Иван Портних проведе първите две работни срещи с представители на туристическия бранш, посветени на сезона и възможностите за справяне с кризата, по време на която бяха обсъдени различни икономически мерки.

Днес по време на срещата бяха представени предприетите действия за атрактивна реклама на дестинация Варна. Тя е съсредоточена основно в дигиталната сфера, с активно използване на всички възможности за онлайн комуникации.

Безплатна реклама на пет езика може да бъде подавана от всеки хотелиер, туроператор, ресторантьор към обновения общински туристически туристическия портал VISIT.Varna.bg. Рекламните послания се разпространяват и в социалните мрежи – Facebook, Instagram и Twitter, където ежедневно се публикува информация за забележителностите на града, включително чрез клипове в YouTube.

В сътрудничество със Съюза на екскурзоводите в България започна онлайн излъчване на безплатните пешеходните обиколки във Варна, под мотото #ВарнаВиочаква / #VarnaAwaitsYou, като линковете се изпращат до партньори-туроператори и потребители от страната и чужбина. Разходките, които показват най-красивите места в града, се реализират на 12 езика – български, английски, руски, немски, румънски, френски, полски, испански, иврит, чешки, нидерландски и италиански. Предстои да започне и кампания с мото “ #10причиниДаПреоткриешВарна „. Целта на инициативата е да бъдат показани предимствата на града, като се акцентира върху факта, че Варна и регионът са сигурна дестинация, с минимален брой заболели с коронавирус.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.