"Ангелкова беше изместена от премиера в преговорите с различни организации. Нищо не е било така, че да минава без съгласието на министър-председателя. Туризмът е изцяло отговорност на премиера. Ангелкова беше министър на туризма толкова дълго - без никакъв ефект. В бранша имаше страх от нея през цялото време. Гигантската битка беше да се вземат концесиите", заяви членът на Националния борд по туризъм доц. Румен Драганов.

По думите му Ангелкова е артикулирала много добре, стояла е добре на екран, говорила е за единство в туризма, но продължаваме да имаме 208 туристически организации.

"Хората в туризма са задушени от липса на ред и указания", подчерта доц. Драганов и постави много слаба оценка на Ангелкова относно рекламата на българския туризъм в чужбина, съобщава “Moreto.net”.

"Нямаме интернет сайт. Порталът, за който бяха похаречени стотици хиляди – 0 като ефект. Логото, за което бяха похарчени милиони - 0 като ефект. Стратегията до 2030 г. - планът за действие изтича 2020 г., а не сме започнали да работим по следващия период. Абсолютно аут от модерния туризъм. Ангелкова нищо не разбира от туризъм", категоричен бе доц. Драганов.

А ето какво мисли той за новият министър на туризма Марияна Николова:

“Беше опонент на Ангелкова във времето, в което Валери Симеонов беше вицепремиер. Марияна Николова няма ресурс от време, за да направи промените, които са необходими. Тя е компетентен човек, който е навътре в проблематиката на туризма. Браншът иска да види по какъв начин ще се осъществи единството и ще станат реформите.”

Следващата седмица предстои среща на Националния борд по туризъм, на която ще се обсъжда създаването на карантинни хотели. Според доц. Драганов имаме държавна база, която трябва да се използва, докато Гърция няма такава и е наела хотели за целта. 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.