Морски клуб "Приятели на морето"- Варна организира акция по почистването на два плажа край Варна - "Паша дере" и "Черноморец", а поводът е Международният ден на Черно море, който се отбелязва на 31 октомври, припомня Moreto.net.

Събитието ще бъде проведено при засилване на мерките за безопасност. Сборният пункт ще бъде в 10,00 ч. на хижа Черноморец.

"В тази връзка сме задължени да отменим организирания транспорт от наша страна поради факта, че ще предизвика струпване на много хора в тясно затворено пространство.Вариантът за включване от ваша страна остава с придвижване със собствен или градски транспорт", съобщават организаторите.

На място ще бъдат разпределени групите при спазване на физическа дистанция. Ще бъдат осигурени предпазни средства за тези, които не носят лични такива.

Основни организатори на инициативата са Сдружение „Обществен център за околна среда и устойчиво развитие“, Морски клуб „Приятели на морето“- Варна и Туристическо дружество „Родни балкани”, съобщава "Moreto.net".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.