На 24 октомври 18 доброволци от сдружение "Пауър Джъмп" и техни партньори, с помощта на високопроходима техника и ремаркета изкараха близо 3 тона отпадъци от горите на местност "Перчемли, над Аладжа манастир, съобщават организаторите.

Това са отпадъците, събрани само от едно от нерегламентираните сметища, които сдружението е идентифицирало при обиколка на горите в региона.

Първоначалната идея на организаторите на горското почистване е да изкарат пластмасата, замърсяваща територията на "Перчемлията" и да я предадат за рециклиране. След идентифициране на сериозните замърсявания и наличните нерегламентирани сметища, образувани предимно от едрогабаритен битов отпадък, организацията на събитието става по-сериозна.

От гората са изнесени 9 ремаркета с отпадъци средно по 300 килограма всяко, от които 4 пълни ремаркета с едрогабаритен битов отпадък, 4 ремаркета с пластмаса, от които 126 кг. подходящи и отделени за рециклиране и 1 ремарке с метал и хартия.

В кампанията участват 18 доброволци, четири джипа, 5 АТВ, 3 ремаркета и сериозната подкрепа на различни партньори, които да гарантират, че пътят на отпадъка след изнасянето то гората е ясен. За целта Община Варна и сметоизвозващата фирма "ЗМБГ" обезпечават с мащабни контейнери на място за общия отпадък и последващото му извозване, а "Еко Партнърс България" осигуряват специален транспорт за разделно събиране и извозване на пластмасата за рециклиране. ЦНСТ "Изгрев" се включват като доброволци в подкрепа на събитието, а хотел "Престиж" и "Бадр Груп" обезпечават с безвъзмездно предоставяне на високо-проходимата техника.

Местното горско стопанство съдейства за безпроблемното протичане на събитието в активен ловен сезон. Те са тези, които дават яснота за образуването на нерегламентираните сметища в региона. Практиката често се прилага от хамалски фирми и фирми, извозващи строителни отпадъци, които „спестявайки“ си пътя до депото при изпразването на даден обект, ползват горите, за да се освободят от товара.

„Ние открихме документи в една от купчините с битови отпадъци от изхвърлена покъщина, които ни насочват към определени хора. Дали те са изхвърлили сами боклука си там или са били коректни да наемат извозваща фирма, но тя е решила да си спести труда, не можем да знаем. Но можем да се опитаме с помощта на институциите да проследим нишката, за да разплетем казуса и да стигнем до поне един виновник, който да поеме отговорност“ – споделя Нора Стефанова, проектен мениджър на "Място България".

Както самите организатори казват, тази акция не е почистваща, а демонстрационна. Нейната цел е да освети един проблем, който физически е наобиколил града ни и ако не потърсим решение, сериозно застрашаваме природата, красотата и здравето на заобикалящата ни среда и нас самите.

Подобна акция, но с лодки до трудно достъпни плажове проведоха на 3 октомври Морски клуб „Приятели на морето“, в рамките на същия проект, а предстоящата събота – 31 октомври, ще има почистваща акция на плаж "Черноморец" по случай Международния ден на Черно море, съобщи "Moreto.net".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.