Сделката за продажбата на bTV Media Group на дружеството PPF на чешкия милиардер Петр Келнер ще бъда финализирана на 13 октомври, съобщи досегашният собственик на телевизията CME (Central European media Enterprises).

На тази дата ще бъде направена финалната транзакция за придобиването на американската CME.

Сделката ще бъде завършена окончателно, след като Европейската комисия позволи сливането на PPF Group и СМЕ и пред него вече не стоят регулаторни пречки.

В съобщение до финансовите пазари, изпратено от Хамилтън, Бермудските острови, се посочва, че след датата 13 всяка акция от обикновени акции от клас А на CME, издаденa и неизплатенa непосредствено преди сливането, ще бъдат анулиранa автоматично, с право да бъде заменено с кешова равностойност - 4,58 долара.

Още при обявяването на продажбата на СМЕ не бе посочена конкретна цена за българския пакет медии. Цялата сделка е на стойност 2,1 милиарда долара.

СМЕ притежава 30 телевизионни кабала в България (bTV, bTV Cinema, bTV Comedy, bTV Action, bTV Lady and Ring), Чехия (Nova, Nova 2, Nova Cinema, Nova Sport 1, Nova Sport 2, Nova International, Nova Action and Nova Gold), Румъния (PRO TV, PRO 2, PRO X, PRO GOLD, PRO CINEMA, PRO TV International and PRO TV Chisinau), Словакия (TV Markíza, Markíza International, Doma and Dajto) и Словения (POP TV, Kanal A, Brio, Oto and Kino).

PPF Group на Петр Келнер оперира на различни пазари - освен медии, компанията работи в сферата на финансовите услуги, телекомуникациите, биотехнологиите, имотите и др. В световен мащаб за PPF работят 135 000 служители, а активите на компанията се оценяват на 49 милиарда евро, съобщиха от "OFFNews".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.