До края на септември или в първите дни на октомври трябва да стане ясно как ще бъдат увеличени пенсиите. Това съобщи в Добрич министърът на труда и социалната политика Деница Сачева, цитирана от bTV.

Предстои решението да бъде взето на коалиционен съвет.

Тя обясни, че се обсъждат няколко варианта. Единият е да продължи добавката от 50 лева, а друг - пенсиите да се преизчислят с дохода от 2015 г., като при това положение ще могат да бъдат преизчислени пенсиите на 1 100 000 души.

Сачева посочи, че третият вариант е предложението от синдикатите за преизчисляване на всички пенсии, като се промени индивидуалният коефициент, така че да се запази солидарният и справедлив модел на социалното осигуряване у нас.

По нейни думи различните варианти биха стрували общо между 1,2 млрд.лева до 3,8 млрд. лева годишно.

Запитана кой вариант предпочита, Сачева изрази мнение, че според нея е добър моделът, който е свързан с индексация на индивидуалния коефициент, и да се продължи със споразумението със синдикатите и работодателите за швейцарското правило.

Според министъра по този начин хората ще бъдат стимулирани да се осигуряват на техните реални доходи. По нейни думи всеки трябва да си дава сметка, че пенсията е заместващ доход, който отчита личния принос, съобщи bТВ.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.