"До Коледа се надявам да успеем да поискаме от Еврокомисията най-известните български млечни продукти, сред които е и българското кисело мляко, да получат Защитено наименование за произход (ЗНП)". Това прогнозира Димитър Зоров, председател на обединение от седем мандри под името "Български традиционни млечни продукти".

По думите му от млекопреработвателния бранш каквото трябва е направено.

„Всичко е изчистено. След като беше временно замразена заради пандемията, тече процедурата в земеделското ни министерство. Сега всичко е в ръцете на Министерството на земеделието. Правят се проверки на предприятията, поискали защитата, които са около 9. Бройката обаче не е важна. Важното е да се получи защитата. След това сдружението, което я е издействало, не може да отказва на никоя мандра, спазваща правилата на производство, да се ползва от защитата“, поясни Зоров.

„Освен за названията за краве, овче и козе и смес българско кисело мляко ще се иска защита и за тези видове българско саламурено сирене. Същото важи и за кашкавала, където може би ще има най-много трудности. Причината е, че претенции имат в ЕС още и румънците и унгарците, които навремето сме ги учили как се прави кашкавал.

Те обаче също още не са внесли документи в Еврокомисията. Имаме много исторически доказателства за киселото мляко, за кашкавала и сиреното. Теоретично не е изключено някоя съседна страна да ни попречи. Гърците например имат защита за фетата. Надяваме се до края на годината да се внесат всички документи в Брюксел“, поясни Димитър Зоров.

От земеделското министерство разясниха за „Монитор“, че към момента по националната процедура за представяне на искания до ЕК за вписване на наименования в европейския Регистър на защитените наименования за произход и защитените географски указания се обработват заявленията спецификации заедно с необходимата документация за регистрация на „Българско кисело мляко“ и „Българско бяло саламурено сирене“ като защитени наименования за произход.

„Не можем да се ангажираме с конкретен срок за изпращането на документацията, тъй като по процедурата се извършват проверки на място за двата продукта. След приключването им документацията ще бъде разгледана от Постоянната междуведомствена консултативна комисия по географски означения и храни с традиционно специфичен характер. Тя от своя страна ще предложи на министъра на земеделието, храните и горите да одобри със заповед изпращането на необходимите документи в ЕК за преглед и последваща регистрация в европейския Регистър на ЗНП и ЗГУ.

Документация, касаеща регистрация на наименованието „Български кашкавал“, все още не е подадена в МЗХГ. Освен по упоменатите досиета за млечни продукти със съответните сдружения се работи активно в рамките на националната процедура по кандидатстващите за регистрация продукти - ЗГУ „Лютеница Първомай“, ХТСХ „Троянска луканка“, ХТСХ „Търновски суджук“, както и по подготовката на досиета на други продукти, поясняват от земеделското министерство.

От влизането ни в Евросъюза през 2007 г. досега в земеделското министерство са подадени няколко искания за Защитено наименование за произход (ЗНП) и Защитено географско указание (ЗГУ) за традиционно наши храни и 7 заявления за включването в европейския регистър на продукти с традиционно специфичен характер.

Два от продуктите - Горнооряховски суджук и Българско розово масло, вече са вписани в европейския регистър като защитени географски указания. По отношение на храните с традиционно специфичен характер сме вписали филе „Елена“, луканка „Панагюрска“, роле „Трапезица“, кайзерован врат „Тракия“ и пастърма „Говежда“. Точно преди 2 години, през август 2018, стана известно, че странджанският манов мед е одобрен за регистрация от Европейската комисия като защитено наименование за произход, което се смята за най-високата степен за защита.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.