За първи път през последните 15 години американските власти ще изпълняват смъртни присъди на престъпници, осъдени на федерално ниво. Това съобщи АП.

Агенцията се позовава на официални служители.

Според тях екзекуциите ще започнат в понеделник. Само след седмица ще бъдат поставени смъртоносни инжекции на трима затворници в затвора в Индиана, осъдени на смърт за убийство на деца.

На членовете на семейството на престъпниците и на техните жертви ще бъде разрешено да присъстват на екзекуцията, но за да се предотврати разпространението на коронавируса, всички те ще трябва да носят защитни маски.

"Вашингтон поуст" припомня, че последният път, когато федералните власти на САЩ са изпълнявали смъртна присъда, е през 2003 г. Оттогава е в сила един вид неофициален мораториум поради факта, че правилата за използване на смъртоносни инжекции не са били договорени.

Въпреки прекъсването на прилагането на смъртното наказание на федерално ниво, тази мярка в Съединените щати се прилага през последните години на ниво щати, допълва “Днес+”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.