Кметът на община Девня Свилен Шитов покани чрез социалните мрежи всички жители и гости на града да отбележат заедно 51-та годишнина от обявяването на Девня за град.

"Тази година ще отбележим празника с подобаващ тридневен маратон, който ще стартира още на 26 август", съобщи кметът и допълни, че по традиция основната част от събитията ще се състои на откритата сцена в Градския парк.

Надеждите му са този път всички да се забавляват, но при строгите изисквания, свързани с коронавирусната епидемична обстановка.

Празничната програмата показва тази вечер, на 26 август и  в концерта ще се включат читалищни колективи, танцови формации, балет и участници в школата по гайда. Със свои изпълнения ще се включи и оркестър "Камчия".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.