Дара, Георги Шопов, Тони Димитрова и Славка Калчева. Този уикенд район „Аспарухово“ ще бъде в центъра на вниманието. Песни, танци, работилници и още много забавления ще има в събота когато е поредното 53-то издание на традиционния празник „Аспарухово пее и танцува“. Тази година заради пандемията от Ковид-19 той се провежда в последната събота на август, а не през юни.

Програмата на празника е под заглавие „Алея на творчеството“ и започва в 10 сутринта в събота в „Аспаруховия парк“. Тогава ще бъде и символичното откриване на новата къщичка за книги разположена в парка и изработена от Христо Петков. Тя ще бъде изрисувана от деца.

Кулминацията на празника „Аспарухово пее и танцува“ са два концерта, които ще привлекат посетители от целия град. На сцената ще се качат победителят от Гласа на България Георги Шопов и Тони Димитрова.

Тази година аспаруховци ще се радват на три празнични дни. В парка вече има атракциони, а тази вечер на откритата сцена в 20 часа ще пее младата поп звезда Дара. След целодневната програма в събота, в неделния ден народната певица Славка Калчева ще закрие празника с концерт, също в 20 часа.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.