Роденият на 13 септември 1929 във Велинград, оперен певец Николай Гяуров днес щеше да навърши 91 г. Всъщност е роден в с. Лъджене, днес квартал във Велинград. Първо учи оперно пеене в Софийската музикална академия, а после продължава в Москва.

Печели престижни конкурси за оперни певци в Париж и Варшава и така кариерата му тръгва във възходяща посока. Дебютнира на сцената е в ролята на Дон Базилио в "Севилският бръснар" на Росини. През 1955 г. се връща в България и пее на родна сцена в същата роля.

Гяуров придобива световна слава и играе в Болшой театър, виенската Щатсопера, Гранд опера в Париж, миланската Ла Скала, Ковънт гардън в Лондон, Метрополитън опера в Ню Йорк, както и на още много други престижни сцени.

Едни от най-забележителните му роли са на Мефистофел във "Фауст" на Шарл Гуно, Филип II в "Дон Карлос" на Верди, Дон Жуан в "Дон Жуан" на Моцарт, Борис Годунов на Мусоргски и много други.

Николай Гяуров живее дълги години с италианската оперна певица Мирела Френи, с която заедно  работят в Модена, Италия. Там изживява последните си години. Оперният певец си отива от този свят на 1 юни 2004 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.