Днес от 17.30 в зала "Пленарна" на общината ще се промеде публичното обсъждане на номинациите на граждани на Варна за почетни звания и отличия за 2020 г. Постъпили са следните предложения:

С вх. №РД20003433/14.02.2020 г. е постъпило предложение от Академичната общност на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ в лицето на Флотилен адмирал, проф. д.в.н. Боян Медникаров, за удостояване на проф. д-р Красимир Димитров Иванов със званието „Почетен гражданин на Варна“ за изключителните му заслуги като многогодишен лекар и преподавател по медицина и блестящ администратор в сферата на здравеопазването. Красимир Иванов е роден във Варна. През 1986 г. завършва медицина във Висшия медицински институт в родния си град, придобива специалност „Хирургия“, „Онкология“, както и магистърска степен „Управление на здравеопазването“. През 2009 г. се хабилитира като професор към Катедра по обща и оперативна хирургия, анестезиология и интензивно лечение и я ръководи до избирането му за ректор. В периода 2012 – 2020г. проф. д-р Красимир Иванов е ректор на Медицинския университет във Варна, а през пролетта на настоящата година е избран за изпълнителен директор на УМБАЛ „Св. Марина“.

Проф. д-р Красимир Иванов има забележителен принос в превръщането на университетската болница на града в едно от европейските лица на българското здравеопазване. Успешното му административно и мениджърско управление на Медицинския университет е достатъчно основание за Общото събрание на висшето учебно заведение да го преизбере през 2016 г. за втори мандат като негов ректор. През двата си мандата той успява да увеличи качеството на обучение и капацитета на университета за държавна поръчка с 50 на сто, а за чуждоезиковото обучение – с 300%. Под негово ръководство МУ – Варна открива филиали в Шумен, Велико Търново и Сливен; първия в страната Медико-дентален център; Център по транслационна медицина и клетъчна терапия; центрове по електронно и дистанционно обучение; първата в страната университетска телевизия. Учен с международен авторитет, проф. д-р Красимир Иванов има повече от 350 значими научни публикации; почетен член е на българското, немското и румънското хирургични дружества; доктор хонорис кауза на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. За значимия си принос в областта на медицинската наука и образование през 2020 той е удостоен с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ огърлие с Указ на Президента на РБългария. Предложението за удостояване на проф. Красимир Иванов с най-високото почетно звание на Община Варна „Почетен гражданин на Варна“ е придружено с впечатляващия брой писма – 29 , подкрепящи кандидатурата му.

С вх. №РД20011277ВН/18.06.2020 г. е постъпило предложение от Плувния спортен клуб „Черно море“ – Варна, за удостояване на Надежда Николова Парушева със званието „Почетен гражданин на Варна“ за половинвековния й принос към варненския спорт и заслугите й за издигането на авторитета и спортната слава на Варна. Надежда Парушева е родена в с. Макариополско, община Търговище, но целият й житейски и професионален път е свързан с морската столица на България. През 1967 г. тя става завеждащ отдел „Учащи“ във физкултурното дружество „Черно море“ (тогава спортно училище във Варна все още няма). Тя е „диспечерът“, който отговаря за дислоцирането на отделните спортове по варненските училища. Успешната й дейност издига масовото спортуване сред ученици на високо равнище, от което се раждат бъдещи шампиони и медалисти. Кариерата й преминава през длъжностите „Директор на детско-юношеската школа към дружество „Черно море“ и негов зам.-председател. През последните близо две десетилетия тя отдава своя опит на плувците от Плувен спортен клуб „Черно море“ – многократен държавен отборен шампион през последните години. През 2020 г. г-жа Парушева празнува 80-ото издание плувния маратон „Галата – Варна“, чийто организатор е още от 30-ото му провеждане през далечната 1970 г. Спортната деятелка е многократно награждавана, а сред отличията й е плакет от Министерството на младежта и спорта за 70-годишнината й, призовете „Заслужила варненка“ и „Спортна кариера“, класирането й в почетната десетка „Най-добър спортист на Варна“.

С вх. №РД20011741ВН/24.06.2020 г. е постъпило предложение на Инициативен комитет от 11 души за удостояване на актьора Мариус Иванов Донкин със званието „Почетен гражданин на Варна“ за значимия му принос в развитието на театралното изкуство в България. Мариус Донкин е роден във Варна. Има неоспорими заслуги в издигане авторитета на родния си град. От 2016 г. е директор на Народния театър „Иван Вазов“. Завършва ВИТИЗ (днес НАТФИЗ) през 1971 г. След активната му творческа работа в три театрални трупи от 1979 г. е в трупата на Народния театър, където изиграва повече от 50 роли. Ролята му в спектакъла „Господин Ибрахим и цветята на Корана“ му носи пет най-престижни награди от фестивали в Габрово, в Украйна, Албания, Северна Македония и Арабските емирства. Той е лице на форума „Монодрама“ на Международния театрален институт към ЮНЕСКО. Има множество участия в български и чуждестранни телевизионни театрални и кинопродукции. Известен е с участията си в повече от 20 филма – от първата си роля в „Петимата от Моби Дик“ през най-значимото си актьорско постижение в ролята на Цар Симеон Велики в телевизионния сериал „Златният век“, до последния образ във филма „Законът на българина“. Създател е на фестивала за моноспектакли „Под звездите“ във Варна.

С вх. №ОС20000389ВН/29.06.2020 г. е постъпило предложение на Инициативен комитет от 12 души за удостояване на журналиста Николай Николов Увалиев със званието „Почетен гражданин на Варна“ за заслугите му в популяризирането на древната българска, и в частност варненска, култура и история. Николай Увалиев създава на социалната мрежа за сънародниците ни у нас и в чужбина „Паметта на българите“ през далечната 1991 г., където осъществява първата виртуална библиотека он книги под същото наименование - „Паметта на българите“. Оттогава в този своеобразен интернет портал нея са публикувани повече от 3 600 статии на наши и чужди учени. Особено внимание е отделено на заселването преди 30 000 години на местността Побити камъни край Варна. Г-н Увалиев е автор на книгата „Вековете на Атанас Буров“.. Работил е като журналист в Радио Варна и в много от варненските печатни периодични издания. Носител на множество награди за изследователската си дейност върху идентичността на българите. 13 години спасител и един организаторите на спасителната служба в КК „Златни пясъци“. Ръководител на 6 водолазни катера при изграждането на кей 1 от пристанище „Варна-запад“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.