Туристически поход е организиран днес, 19 септември край Варна, а поводът е „Европейска седмица на мобилността“, припомня Moreto.net.

Организатор е район „Приморски“, а походът ще е по екопътека „Виница – Кичево“. Инициативата е във връзка с кампанията „Европейска седмица на мобилността“, свързана с провеждане на инициативи за устойчива градска мобилност, водещи до намаляване на замърсяването на въздуха, шумовото замърсяване, задръстванията, пътно - транспортните произшествия и здравословни проблеми.

Началото е 09 часа, а сборният пункт е обръщача на автобус №31 в кв. Виница.

Желаещите да участват е необходимо да спазват всички мерки срещу разпространението на коронавирус – COVID-19, съобщава "Moreto,net".
 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.