Първото за годината състезание с летящи дронове у нас ще се проведе в Аспарухов парк, в гр. Варна на 25 и 26 юли. Международното събитие MultiGP Varna 2020 се организира от местната дрон организация FPV Bulgaria.

То ще се проведе с подкрепата на община Варна, като част от инициативите на българската организация за популяризиране на дроновете Drone ARENA и Асоциация Обединено дрон общество. Състезанията с летящи дронове са една от най-атрактивните и динамично развиващи се нови спортни дисциплини, която вече има почитатели в цял свят. У нас в този тип надпревари вече участват десетки състезатели. Варненското събитие ще се проведе според международните правила на MultiGP – най-голямата световна организация за дрон състезания, на която Drone ARENA е партньор за България.

„Варна, заедно със София, е сред най-активните градове в развитието на състезания с дронове в България. Радващо е, че местната общност се увеличава непрекъснато и този иновативен спортен формат намира все повече привърженици в морската ни столица.

Това ще позиционира успешно града в една изключително динамична област, която тепърва ще се развива, особено с въвеждането на регулация на дроновете в България, с което развитието на сектора тепърва ще се ускорява през следващите години“ – сподели Антон Пулийски, основател на Drone ARENA и Асоциация Обединено дрон общество.

Повече информация за дрон състезанието е достъпна на адрес:

https://www.facebook.com/events/306850903657867/?event_time_id=306850910324533

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.