Поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия без ток днес, 15 юли, ще са следните места във Варненска област, съобщиха от ЕРП-Север.

- от 09:00 ч. до 16:30 ч. - Варна - част от м-ст Манастирски рид, м-ст Панорама, м-ст Добрева чешма, СО Виница-Север - м-ст Розмарин

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - Варна, м-ст Ракитника - абонатите, електрозахранени от ТП 1514

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - Варна - м-ст Орехчето, м-ст Рибарско селище Чайка, фирма Електа ЕООД и Стационар за туберкулозно болни

- от 08:00 ч. до 17:00 ч. - курортен комплекс Камчия

- от 08:00 ч. до 17:00 ч. - с. Доброглед – абонатите, електрозахранени от ТП 1

- от 08:30 ч. до 16:30 ч. - с. Калоян - абонатите, електрозахранени от ТП 2

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Манастир – абонатите, електрозахранени от ТП 1 и МТП 3

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Дебелец

- от 08:00 ч. до 17:00 ч. - с. Китка - абонатите, електрозахранени от ТП РПЦ Китка

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Китка и с. Круша.

- от 08:00 ч. до 17:00 ч. - с. Близнаци

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 08:00 ч. до 17:00 ч. в районите на с. Приселци.

- от 08:00 ч. до 17:00 ч. - с. Старо Оряхово и с. Ново Оряхово

- от 09:00 ч. до 16:30 ч. - част от с. Орешак, част от вилна зона Осеново, част от вилна зона Кранево

- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Искър, с. Михалич

- от 09:00 ч. до 16:30 ч. - част от с. Климентово

- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Петров дол, гр. Провадия – бензиностанция АТОЛ, ПГСС Земя

Временни смущения в електрозахранването са възможни от 09:00 ч. до 11:00 ч. и от 14:00 ч. до 17:00 ч. в районите на гр. Девня, с. Староселец и с. Габърница.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.