Община Провадия организира автокино под звездите с българската комедия “Диви и щастливи”. Във филма участват звездите Яна Маринова, Луиза Григорова - Макариев, Александър Сано, Асен Блатечки, Калин Врачански, Явор Бахаров, Койна Русева и много други. Родната лента оглави класацията за най-гледаните български филми през 2019/20 г. в кината.

Романтичната комедия се превърна в първия български филм в последните десетилетия, на който зрителите масово се връщаха да гледат повторно в кино салоните.

За първи път в историята на българското кино, наш филм успя да пробие в Република Северна Македония и да се задържи седмици наред на голям екран.
 

Организаторите на проявата от община съобщават още, че филмът ще се прожектира на паркинга зад жп спирка Добрина на 19 и 20 юли от 21:20 ч.

И още нещо важно: паркирането на автомобилите ще започне от 20:00 ч.

Входът е свободен.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.