"Не мисля, че сме предозирали, защото това, което едни могат да нарекат инцидент, за други е загуба на човешки живот", така коментира пред програма "Хоризонт" на БНР журналистката Димитрана Александрова призива към медиите да не ерозират доверието в здравната система с разкази за хаоса, свързан с Covid кризата.

Според нея благодарение на медийния шум властите са се задействали по-бързо и изрази надежда да се вземат още мерки, за да не се повтарят подобни случаи, довели до фатален изход за пациенти, които не са получили навременна помощ.

"Когато властите започнат да обвиняват медиите, че тревожат хората и предозират - обикновено не се справят добре и много биха искали да обвинят медиите, за да си осигурят тишина. Положението е твърде опасно, за да си позволим тишина", заяви журналистката.

По думите ѝ медиите трябва да казват винаги, когато някой не се справя, независимо по какви причини:

"Това е ролята на медиите и ние трябва да си я изпълняваме. ... Това, което не трябва да правим, е да не даваме думата на хора, които говорят неистини, или не могат да си обяснят добре тезите и така създават неразбиране в обществото. Едно е плурализмът на мнение, но първото задължение на медиите е обективността".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.