Тази вечер арт Галерия “Ларго” представя за първи път в своите изложбени салони известния български художник Димитър Чолаков.

Той е чест гост на варненската публика, има десетки участия в сборни изложби, конкурси и пленери в морската столица, както и няколко самостоятелни изложби. Настоящата експозиция се нарича „Морско лято“ и в нея са включени 25 творби, изпълнени с така характерния и разпознаваем стил на професора.

“Защо морето ме изкушава, ли? Защото Варна и Балчик са моите любими градове” сподедя Димитър Чолаков. – Тук морската стихия се сблъсква с материка и укротява. Това е граничната зона на две сили, затова търся постоянно възможност да усетя техния допир и красота.”

Разказва, че още като студент при своя учител акад. Св. Русев, някъде в средата на 80-те на миналия век, е получил ценното познание за първите стъпки в живописта. Днес, като професор в Шуменския университет, точно това се опитва да научи своите студенти. Как да изградят обема, как да използват цветовете и какво да правят с пространството. Ценни уроци е получил и от своите приятели и преподаватели и Георги Божилов – Слона и Димитър Киров, част от знаменитата артистична бохема на Пловдив. Но най-важното за един художник е непрестанно да работи, да полага усилия в този занаят.

“И сега в нашата експозиция на арт галерия "Ларго" виждаме как светлината струи от картините му, допълва галеристката Нели Вълчева. В почти всички показани творби e уловена типичната, позната бяла светлина, която е характерна за морските градове през лятото. В картините тя пулсира, тупти, заедно с полъха на морския бриз, който е разлюлял обектите на авторовото внимание. Въпреки, че стилът на художника може да бъде наречен, както той самия го определя, „преживяна абстракция“, в картините зрителят ще открие конкретика, свързана най-вече с изконно свързаните с морето и морския бряг идеологеми. Ще видим пейзажи на морския бряг, в които залива учудващо прилича на варненския, а носът на хоризонта прилича на Галата. Ще потънем в живописния свят на платната „Утро“ и „На брега“, в които художникът сякаш е видял и след това нарисувал свежите, тихи, интимни, миришещи на водорасли утрини долу край морето на трета буна. Със своя непогрешим усет и деликатна чувствителност Димитър Чолаков е създал пейзажи, в които всеки жител на морско селище по българското Черноморие може да припознае своя съкровен свят.”

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.