Над 70 000 деца може да нямат достъп до образование, ако се премине към онлайн обучение. Тревожният факт коментира националният омбудсман Диана Ковачева в Сутрешния блок на БНТ.

Ковачева увери, че е поставила въпросите на граждани, които тя е получила, към министъра на образованието и настойчиво очаква от него отговорите. Основните въпроси са свързани с организацията на учебния процес; с опазване здравето на учениците, но и на учителите; и не на последно място с дигиталното изключване.

"Ще имат ли всички деца достъп до дигитално образование, до таблети и устройства. Тревожни са тези данни, защото има семейства с деца, в които родителите са безработни. Ако имате две деца, трябва да осигурите две или повече устройства. Представете си, че и родителят остане да работи от вкъщи", коментира омбудсманът.

Опитът показва, че феноменът на дигиталната бедност и дигитално изключване е факт, заяви тя. И трябва да бъдат търсени начини да се преодолее това. Факт е, че е въпрос на пари, но все пак правото на образование е основно право.

"Все още няма публичен анализ на това, което се случи миналата година, т.е. какви са дефицитите на електронното обучение. Оценките са положителни, защото това спаси учебната година, но въпросът е дали всички деца успяха да се включат", посочи омбудсманът.

Диана Ковачева коментира и актуалната политическа обстановка и протестите на граждани, които продължават вече 64 дни. Тя заяви, че следи недоволството, но поясни, че наблюдава от гледна точка на това да няма насилие спрямо протестиращите и да не се прекрачва границата. "Омбудсманът е медиатор в посока исканията на гражданите, но когато става въпрос за политически искания не смятам, че мястото на омбудсмана е там".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.