За поредна година Девня се включи в акцията на сдружение „Аз вярвам и помагам” за събиране и предаване на пластмасови капачки. „По моя инициатива на ул. „Просвета” в кв. „Девня-2” и пред Млдежкия дом в кв. „Повеляново” бяха монтирани две инсталации за събиране на пластмасови капачки. С помощта на доброволци създадохме необходимата организация за тяхното извозване до Катедралния храм във Варна, където бяха предадени за оползотворяване”, съобщи кметът на община Девня Свилен Шитов. Общото количество, което девненци събраха, е 328 килограма.

След като бъдат събрани, капачките се транспортират до фабрика за рециклиране на пластмаса, където се сортират, смилат се на много парченца и отново могат да се използват за производство на пластмасови изделия. Срещу предадените капачки организаторите получават пари, 100% от които ще бъдат инвестирани в закупуването на кувьози за неонатологичните отделения в региона.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.