За поредна година Девня ще се включи в инициативата „Нестле за Живей активно!“ с пешеходен преход. По този повод кметът на общината Свилен Шитов отправи покана чрез социалните мрежи към всички жители и гости на общината заедно да извървят разстоянието между „Ак Чешма“, местност „Ловката“ и Кръста тази събота, 25-ти септември. Сборният пункт е пред сградата на общинската администрация в 09.00 часа.

Всеки от участниците отново ще може да регистрира своите лични постижения, отмервайки крачките си. Предвидено е горският преход да приключи с игри, изненади и почерпка.

„Нека, давайки пример, че сме единни в името на обща кауза, да се насладим и на една чудесна разходка из красивите околности на Девня! Очаквам Ви!", призова кметът Шитов. 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.