Част от планираните и отложени събития от календара на община Бяла ще бъдат организирани в седмицата преди празника на града. Тази вечер те ще постави началото на детския фестивал, в който ще има тематични срещи и концерти, спорт, хоротека и събор на читалищата. Всъщност това  са само малка част от събитията, които се организират в крайморския град и ще продължат до 6 септември.

ПРОГРАМА
29.08.2020 година /събота/
Събор на любителските клубове по народни танци „Черноморски хоровод“
Площад „Европа“
Начало: 18:00 часа

30.08.2020 година /неделя/
Детска дискотека
Спортни площадки при стадион „Черноморец“
Начало: 16:00 часа

Концерт на финалиста от „Гласът на България 2020“ Христо Василев и неговата банда
Площад „Европа“
Начало: 19:30 часа

31.08.2020 година /понеделник/
Детска работилница за рисуване (оцветяване на гипсови фигури и рисуване върху морски камъчета)
Площад „Европа“
Начало: 16:00 часа

01.09.2020 година /вторник/
Спортни игри
Спортни площадки при стадион „Черноморец Бяла“
Начало: 17:00 часа

02.09.2020 година /сряда/
Хоротека
Спортни площадки при стадион „Черноморец Бяла“
Начало: 18:00 часа

03.09.2020 година /четвъртък/
Национален събор на читалищата
Площад „Европа“
Начало: 19:00 часа

04.09.2020 година /петък/
Национален събор на читалищата
Площад „Европа“
Начало: 17:00 часа

05.09.2020 година /събота/
Празничен концерт по повод деня на Бяла
Площад „Европа“
Начало: 19:30 часа

06.09.2020 година /неделя/
Турнир по мини футбол
Стадион „Черноморец“
Начало: 09:00 часа

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.