Правителството предвижда семействата да получават месечни детски добавки без доходен тест само за периода от 1 януари до 31 декември 2021 година. Това става ясно от публикувания проект на бюджета за 2021 г.

В момента критерият за получаване на детските добавки е доходът на член от семейството да не е по-висок от 500 лева.
Еднократните помощи от 300 лева за всички ученици, записани в първи и в осми клас, са предвидени да се изплащат за учебната 2021 - 2022 г.

На среща с медиите социалният министър Деница Сачева посочи, че следващото правителство ще преценява дали универсални детски добавки ще се изплащат и през 2022 година.

Социалният министър коментира още, че не е редно минималното обезщетение за безработица да се повиши на 17 лева дневно, както настояват синдикатите .

Предвидените 300 милиона лева за мярката 60 на 40 за следващата година трябва да стигнат за първите 6 месеца, смята социалният министър. От началото на 2021 мярката ще е по фокусирана и ще продължи да действа в най- пострадалите от Covid-19 кризата сектори, съобщава БНР. 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.