Дете от втора А група в детска градина "Ален мак" във Варна е с установена положителна проба на COVID-19, съобщават от дирекция "Образование и младежки дейности" в община Варна. Създадена е организация за уведомяване на родителите.

Днес – 30 юни, групата ще бъде затворена.

По предписание на РЗИ-Варна се очаква днес да бъде извършена дезинфекция на групата, ще бъдат изследван и персоналът, съобщава Moreto.net.

През деня останалите групи в детската градина ще работят, а вечерта ще бъде извършена дезинфекция на цялата сграда, гласи още съобщението.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.