Десетки хиляди жители на Варна са без вода още от сутринта, а причината е авария, съобщиха от ВиК-дружеството.

Потърпевши са абонатите в "Цветния" квартал, част от кв."Левски", част от кв."Чайка" и кв."Бриз", уточни "Moreto.net".

Очаква се водоподаването да бъде възстановено около 16 часа, увериха от ВиК-Варна.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.