Десет души от град Варна и региона придобиха правоспособност за начинаещи водолази и получиха международни сертификати SSI Open Water Diver на официално събитие, което се проведе вчера, 9 ноември 2020 г. Домакин на официалното връчване беше Областен информационен център, гр. Варна. На събитието присъстваха представители на медиите и неправителствения сектор.

Сертификатите връчи лично изпълнителният директор на МИРГ „Варна, р-н Аспарухово-Белослав-Аксаково“ – Велин Жеков, който поздрави курсистите за успешното преминаване на обучението и заяви готовност от реализирането на бъдещи проекти с цел надграждане на вече усвоените знания и умения в областта на водолазното дело и рибарската област, поради големия интерес към курса.

Всички десет курсиста завършиха успешно обучението, след като изпълниха практически упражнения и положиха тест за придобиване на правоспособност по програмата „Водолаз в открити води”. Курсът се проведе от сертифициран инструктор от Scuba School International (SSI).

В обучението взеха участие десет души – четири дами и шестима мъже. Стартът на курса беше на 16 октомври, а финалният етап и полагането на изпита се проведе на 30 октомври. Курсът се проведе в рамките на седем дни и беше разделен в две части – теоритична и практическа, съобщава "Moreto.net".

Снимка: сайтът "Moreto.net"

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.