Производството на металургични произведения спада, особено през последните години, поради ред икономически причини, това каза за предаването "Нашият ден" изпълнителният директор на Българската асоциация на металургичната индустрия Политими Паунова.

Износът на страната в сферата на цветната металургия (производството на мед, алуминий и други) е добър, добре се развива и България в това отношение е на седмо място в Европа. Много предприятия се спасиха дори и в тези тежки за икономиката времена, каза още Паунова.

На 5 ноември се чества Денят на металурга. Обявен е за професионален празник на българските металурзи през 1963 г. по повод влизането в експлоатация на тази дата на Металургичния завод "Ленин" в Перник (1953) и на Стопанския металургичен комбинат "Кремиковци" (1963).

Как ще бъде отбелязан празникът и какво се случва с този важен за икономиката бранш, разказва в ''Нашият ден'' Политими Паунова, изпълнителен директор на Българската асоциация на металургичната индустрия, съобщи БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.