В края на юни започнаха летните занимания „Слънчево лято 2020“ към читалище „Пробуда-1896 г.“, в гр. Суворово. Четвъртокласници и активисти от читалищната дейност се включват в редица прояви, които дават възможност за отдих в горещите летни дни. Бяха образувани 2 групи по 20 деца. Таксата за участие в лятната занималня е в размер на 20 лв. и се поема от родителите, а останалите средства (от дарения), бяха осигурени от кмета на общината Данаил Йорданов. Местното училище също се включи в инициативата и предостави ученическия микробус. Ръководителката на заниманията Петя Демирова разказва, че богатата и наситена програма за децата включва игри и занимания сред природата, в местността Горски кладенец и организирани игри на басейна в комплекс „Барите“. Има и няколко екскурзии. Малчуганите вече посетиха Ботаническата градина и Двореца в Балчик. Очаква се в следващите дни да отидат до Добрич, а по-късно ще се разходят и в старата част на Несебър.

Едно от организираните заниманията -„Малкият готвач“, ще ръководи шестокласникът Георги Николаев. Неговото хоби е готварството. Преди месец, по покана на читалището в града, на импровизирано студио, шеф Жоро и неговата помощничка Ива Еленкова от 2-ри клас представиха приготвянето на мъфини.

Очаква се с лагерниците шеф Жоро ще приготви част от храната, която те могат да включат в менюто си, когато са на пикник в гората. С момчетата - салатите, с момичетата - десертите.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.