Децата и младежите, които имат леки или никакви симптоми на заразяване с коронавируса несъзнателно могат да го разпространяват в продължение на седмици, според нови американски проучвания..

Лекари от националната детска болница във Вашингтон установиха, че заразените деца могат да разпространяват вируса SARS-CoV-2 в продължение на седмици, въпреки че самите те не показват симптоми на COVID-19.

В по-ранно проучване изследователи в Бостън доказаха, че децата и младежите, които са наблюдавали имат изненадващо високи показатели на концентрация на вируса.

Новото проучване, публикувано на 28 август на уебсайта на медицинското списание JAMA Pediatrics, е ръководено от Роберта Де Бази и Меган Дилейни, които анализираха данни от 91 деца в 22 болници в Южна Корея. „За разлика от американската здравна система, децата, които имат положителни тестове за COVID-19 в Южна Корея, остават в болница, докато не се възстановят напълно от инфекцията си“, казва Де Бази.

Според проучването, приблизително 22% от децата не са проявили никакви симптоми по време на болничния си престой, 20% са започнали безсимптомно, но по-късно развитли леки симптоми, а 58% са тествани симптоматично, съобщи "Дойче веле".

Изследването също така показва големи разлики в продължителността на времето, в което децата остават заразни. Това време варира от три дни до три седмици. Една пета от асимптоматичните пациенти и приблизително половината от симптоматичните пациенти са били в състояние да предават вируса на SARS-CoV-2 три седмици след първоначалната инфекция, твърдят изследователите, цитирани от "БГНЕС".

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.