Десет сигнала за наводнени пътни участъци в различни части на Варна са подадени на телефона на дежурния в община Варна, заради падналия проливен дъжд. Повечето от тях са от квартал "Виница", където капаците на шахтите са избити от водата и са наводнени улици. Водата е навлязла в приземен етаж на къща на бул."Цар Борис III" №4 , екипи отводняват района.

Същата е ситуацията и до Мебелната палата, допълни „Радио Варна”, а на пътното платно на ул."Никола Вапцаров", в квартал "Чайка", се е отворила дупка. Наводнени участъци и затруднено движение има и в района на булевард "Република", до магазин "Практикер". Избити от водата са и шахти на улица "Ана Феликсова".

Снимка: Радослав Енчев

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.