Почти навсякъде обаче ще преобладава облачно време. Сутрешните температури са ниски - в София паднаха под 10 градуса, а край морето са около 13 градуса. През деня ще достигнат до 21-22 градуса.

В Пловдив ще има променлива облачност, до 26 градуса, с повече слънце по обяд. В Пазарджик се очаква същото време, а в Хасково ще бъде предимно слънчево, със слаб вятър и до 27 градуса, съобщи "standartnews.com".

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.