Рекордните 4 млн. лв. помощ за плащане на заплатите на 2676 работници е получил производителят на санитарен фаянс “Идеал Стандарт-Видима”, обявиха от Националния осигурителен институт.

В края на седмицата за първи път бяха плащани помощи за запазване на заетостта по новия дизайн на мярката 60/40, който я отвори към всички фирми с повече от 20% спад в продажбите заради епидемията от коронавирус.

Преведените на завода пари са заплатите само за юли, а по схемата фирмите имат право на помощ за три месеца.

Българската компания е част от Ideal Standard, която до 2018 година принадлежеше на финансовия инвеститор Bain Capital, но изпадна във финансови затруднения и оттогава кредиторите Anchorage и CVC Credit Partners от Люксембург управляват компанията съвместно чрез компаниити си Anchorage Capital и CVC Credit Partners. Компанията отчете за миналата година 730 млн. eвро приходи и ръст на печалбата с 20% спрямо предходната година. Преди месеци се заговори, че се подготвя да бъде купена от по-голямата в бранша германска компания Villeroy & Boch.

Българското подразделение в Севлиево е сред най-големите структури на компанията майка със своите два завода за производство на санитарна арматура и керамика, но очевидно коронакризата е свалиха с повече от една пета приходите й и компанията се е е възползвала от програмата на държавата.

НОИ съобщава още, че при първото плащане по новата схема са платени 18,2 млн. лв. на 285 компании за заплатите на 17 047 работници.

Държавата продължава да плаща 60% от заплатата и същия дял от осигуровките, както и в началото на схемата през март. При предния дизайн на мярката обаче заради ограниченията за 6 месеца бяха дадени на бизнеса само 185 млн. лв. за заетостта на 177 хил. работници, съобщи “standartnews.com”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.