Кръвният център във Варна набира желаещи преболедували Ковид-19 да дарят кръвна плазма за лечението на други болни.

За целта са необходими епикриза от болнично заведение и положителен PCR тест.

Плазмата на хора, които са се излекували от Covid-19, съдържа антитела, които организмът е произвел специално срещу новия коронавирус SARS-CoV-2. Антителата са протеини, които се произвеждат от имунната система при среща с инфекциозен агент. Антителата се свързват с вируса и го елиминират от организма, съобщава Радио Варна. 

Припомням, че Българският лекарски съюз започна информационна кампания за популяризиране необходимостта от даряване на реконвалесцентна плазма - "Дари плазма! Спаси трима!".

Преборилите болестта у нас се увеличават всеки ден и вече са близо 22 000. И всеки един от тях, отделяйки около два часа от времето си може да помогне на трима души, които имат нужда от преливане на т.нар. реконвалесцентна плазма, за да се преборят с болестта, припомнят от БЛС.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.