Кметът на Дългопол Георги Георгиев отправи своите искрени поздрави към всички жители на общината с кратко, но прочувствено обръщение в социалната мрежа. В него той отбеляза:

"Преди 135 години, на тази дата се случва “българското чудо”! От двете страни на Балкана, дружно и гръмко, българите обявяват пред света: “Да живее Съединението!”, доказвайки, че когато сме единни и стоим на страната на правдата, сме най-силни. Петко Каравелов, Стефан Стамболов, Захари Стоянов, Коста Паница, Димитър Ризов и още много български дейци са преките участници и свидетели на този паметен за българите акт!
От онези събития ни делят толкова много години, но днес е светъл ден и ние сме не само длъжни, но и горди, че можем да отдадем почит и признателност на онези, които стават двигател на Съединението!
Нека духът на 6 септември 1885 г. ни даде сили, за да пребъде България, защото “Съединението прави силата”!
През деня се проведе и празнично шествие, в което бяха положени венци и цветя пред паметника на героите, в центъра на града.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.