За реформите в здравеопазването и предизвикателствата. Успяхме ли и доколко да се справим с новото предизвикателство – Covid-19? За всичко това разказа д-р Мими Виткова.

В интервю за БНР бившият министър на здравеопазването д-р Мими Виткова твърди, че в един начален период на епидемията от коронавирус сме успели да се справим, "даже се похвалихме, че сме първенци в Европа... Само че в последно време това, което наблюдаваме, е доста тревожно. Първо, след разхлабване на мерките у нас и около нас, нещата като че ли вече излизат извън контрол.

Най-неприятното е загубата на доверие от страна на обществото – най-вече в правителството, разбира се, и в Щаба, който изчезна от полезрението. Колебаем се от единия полюс на рестриктивни мерки към другия полюс на абсолютно безконтролно развитие на ситуацията.

Страхувам се, че с този темп на нарастване на броя на заболелите на здравната система не ѝ остава много време, за да се затрудни сериозно в предоставянето на медицинска помощ."

Същевременно посланията от Министерството на здравеопазването са, че здравната система е стабилна и ще издържи.

"Въпросът е колко ще издържи, като гледаме темпа на нарастване. В отделни региони диспропорциите са доста големи по отношение на дефицита на кадри. Най-вече в дефицита на анестезиолози, пък и не само. Ако смятаме, че лечението на тази специфична патология може да бъде поверено на всеки лекар – това е несериозно.

На всичкото отгоре виждаме, че мерките, които се предприемат – може би заради страха на правителството, може би желанието на правителството да се справи с протестите – то просто неглижира проблема с развитието на епидемията. Епидемията сериозно настъпва в целия свят. Дали е втора вълна, дали е продължение на първата вълна... настъпват мутации в самия вирус. Всички признават, че заразяването между хората става по-бързо. За мен нещата не са никак успокоителни. Страхувам се, че на ниво правителство проблемите се подценяват и въвеждането на определени мерки, може би, закъснява."

Повече политически ли са аспектите при управлението на Covid-19

"Категорично да. Няма никакво обяснение как на фона на създадения щаб се създаде и паралелна структура – Експертен медицински съвет. Какво пречеше всички специалисти да бъдат обединени в една структура и съответно решенията, които се вземат, да бъдат еднопосочни? За да не се създава объркване в обществото. Още повече, че е доста продължителен периодът, а не се знае и докога, в който хората ще бъдат поставени в необичайни условия на живот."

Д-р Мими Виткова определи увеличението на клиничните пътеки с 10% така:

"Българското здравеопазване боледува доста сериозно от дълги години. В зората на демокрацията обвиненията към системата, която беше дълбоко социална, бяха, че тя не е пазарно ориентирана и се смяташе, че пазарната ориентация на системата би помогнало да се подобрят грижите за болните, като се увеличат възнагражденията на медицинските специалисти. Това не се случи. Тази свръхпазарност на системата не води и в световен мащаб нито до подобряване на грижите, нито до справяне със социално значимите заболявания, нито пък са доволни всички медицински специалисти. Това доведе до концентрация на болнична помощ и на медицински специалисти в няколко града на страната. Цели райони са в тежък дефицит.

Диспропорциите в здравната система – относно структури, организация на дейност и кадри – са толкова вопиющи, че е трудно да разберем докъде ще стигнат нещата. Изглежда като че системата е оставена на автопилот. Контролът върху нея е никакъв. Всяко здравно заведение, изхождайки от статуса си на търговски субект, си изработва свои правила, въвежда свои такси...", съобщи БНР.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.