Заради високия брой заразени с коронавирус през последните дни главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев предлага седем нови ограничителни мерки, сред които командироване на медици, отпадане на карантината за контактните медици, връщане на часовите коридори за пазаруване на възрастни, затягане на мерки за училища и заведения.

Той ще предложи и удължаване на противоепидемичните мерки, стана ясно по време на седмичния брифинг за Covid-19 у нас.

„Трябва да удължим мерките и след 12 ноември, когато свършва действието на сега действащата заповед на министъра. Като всички предвидени мерки трябва да останат минимум до края на ноември, а най-вероятно, ако така се развиват нещата, и за по-дълъг период“, каза Ангел Кунчев и посочи:

„Мисля, че е време да помислим за ограничаване на работата, включително и на заведенията, които не затвориха сега. Това са различни, предлагащи храна, ресторанти, кафетерии и т.н.“, които да работят до 22.00 или 23.00 часа, а работата в офисите да бъде организирана при максимум 50% присъствие.

“Възстановяване на този период за хората над 65 г., да пазаруват в зелен коридор от 8.00 до 10.00 часа, като през това време не бъдат допускани други граждани, а съответно пък те да нямат право да пазаруват в останалата част от времето, с което се стремим да отделим най-рисковата част от населението и да ги предпазим максимално“, каза още Кунчев, цитиран от БНР.

Той се обърна и с препоръка към Министерството на образованието:

"Всяко училище има право да поиска от министъра минаване на дистанционна форма на обучение, само че при тези данни мисля, че е редно да се помисли това да става на по-широка основа, на цели области в групата от 5-и до 12-и клас. Да се преустановят всякакви извънкласни дейности и занимания, ако са извън рамките на паралелката, като това трябва да важи и за учениците от 1-ви до 4-ти клас".

Висшите училища да преминат изцяло на дистанционно обучение, предлага още Кунчев. Изключение да може да се направи само за обучаващите се медици.

Предвид високия брой заболели медицински лица той предлага да отпадне 10-дневната карантина за тях като контактни лица след представяне на отрицателен PCR тест.

Обобщение на предлаганите рестрикции:

- университетите да преминат изцяло на дистанционно обучение, с изключение на висшите училища по медицина;

- в областите с висок брой заразени учениците от 5-и до 12-и клас също да преминат на онлайн обучение;

- всички заведения да работят до 22.00 или 23.00 часа;

- в офисите да има до 50% присъствие;

- да бъде върнат зеленият коридор за пазаруване от възрастни хора от 8.00 до 10.00 часа;

- да отпадне 10-дневната карантина за контактни медицински лица и при отрицателен PCR тест те да се връщат на работа.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.