Дъждовното време не попречи на над 400 души от 26 колектива и индивидуални изпълнители от цялата страна
да се съберат в центъра на Суворово за Седмото издание на "Деня на народните танци и хора - празник на фолклорното изкуство „Като жива вода”.

Затова пъстри костюми, завладяваща музика и кръшни хора предизвикаха много емоции, които със сигурност повлияха на времето. А то се смили над града и изгря слънце.
А като начало малките изпълнители от Гайдарска школа "Тракия" вдигнаха градуса на настроението с прекрасните си изпълнения.

Малко по-късно, при откриването на проявата, кметът на общината Данаил Йорданов поздрави всички участници и подчерта как хилядолетната традиция на фолклорното изкуство, която се предава от поколения по тези земи, успява да грабне и омая и млади, и стари.

Изпълненията на престижния форум се оценяваха от тричленно жури в състав: доц. д-р Мария Кърджиева от ВСУ "Черноризец Храбър" Варна, Радослав Иванов, учител, хореограф и гл. худ. ръководител на състава по народни танци в СУ "Елин Пелин" във Варна, както и на ансамбъл за народни песни и танци "Одесос" към МВР - Варна. Редом с тях бе и маестро Георги Карамитев - танцьор и преподавател по български народни хора, когото с право считат, че е един от пазителите на българските народни традиции от Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.