От 23 до 26 юли се очаква цветна фиеста да разнообрази живота на провадийци. В пространството между железопътната спирка Добрина и парк Минерални бани ще има няколко незабравими вечери.

От община Провадия съобщиха, че богата музикална програма вече е готова и се очаква да предизвика много емоции. Началото е на 23 юли, в четвъртък, когато на сцената ще излязат фолклорни състави от региона. По-късно триото на знаменитата Елица Тодорова ще възпламени публиката със своите буйни  ритми.

На следващия ден ще се представят местни групи и състави, а след тях на подиума ще се качат  незабравимите изпълнители на брас бенда Виво Монтана.

В събота Нели Пекова ще забавлява публиката, а в неделната вечер се очаква горещото присъствие на Монти и Петя-Алекса

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.