Бизнесът винаги оцелява, но не всеки бизнес, заяви пред Bulgaria ON AIR председателят на БТПП Цветан Симеонов.

"Бизнесът в пазарната икономика има качеството, че винаги оцелява, но не всеки бизнес. Това е разделителната линия. Има хора, които когато видят, че не могат, се преориентират, или спират, за да не завличат своите партньори и да задлъжняват повече към своите клиенти. Първите неща се видяха, когато започна мярката 60/40." - коментира Симеонов в предаването "Денят ON AIR".

Според него мярката 80/0 е по-добра, отколкото 60/40, защото не се ангажират работодателите с 40-те процента, както и не се създава напрежение в обществото.

"Не може този, който работи, да си получава заслужено цялата заплата, а успоредно с него някой, който не прави нищо в момента, да получава 100% от заплатата си. Това по никакъв начин няма да го стимулира да си търси работа. Няма да стимулира работодателя да види мерки за по-добро представяне на фирмата, за да може поне част от работниците да ги върне на работните места." - посочи Симеонов.

Той подчерта, че сумите не са малки.

"Ангажирането на много институции обаче - от едната страна дава възможност, уж, за ускоряване на процеса на достигане на средствата до бизнеса. Но от друга страна обаче, намаляват сумите, които стигат до бизнеса. В България влияе обстановката - лошата, бавната и прекалената администрация. По-добре е да се инвестира в бизнеса, защото той ще създаде работни места и ще плаща данъци." - допълни председателят на БТПП, цитиран от "Bulgaria On Air"

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.