Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева и народни представители присъстваха на тържественото честване на 143-ата годишнина от избора на първия Градски съвет на Карлово.

Караянчева посочи, че обявената от президента дата на парламентарните избори - 4 април, е неаргументирана, но от ГЕРБ ще се съобразят, съобщава БНР.

Каква аргументация може да даде президентът, че иска висока избирателна активност, при положение че изолира католическата и арменската общност, че изолира децата, които ще бъдат с родителите си във ваканция, кое ще ги накара да се върнат в своята избирателна секция, за да гласуват? Това, което се внушава от президента, че едни резултати, които все още не знаем какви са, са манипулирани и едни избори, които все още не са проведени, са манипулирани – това е тежък удар върху демокрацията“, каза председателят на парламента Цвета Караянчева.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.