Мая Стефанова, Андрей Огурцов, Емона Илиева и Филип Фролошки (от ляво надясно) получават отличията си от директора на НАОП-Варна Свежина Димитрова. Снимка: НАОП-Варна

Четирима варненски дванадесетокласници са носителите на наградата на Народната астрономическа обсерватория с планетариум „Николай Коперник“ в морската столица за тази година, съобщи БТА. Абитуриентите са отличени са постигнатите от тях прекрасни резултати през годините, обясни директорът на обсерваторията Свежина Димитрова.

Андрей Огурцов, Емона Илиева, Мая Стефанова и Филип Фролошки получиха отличието си в рамките на 50-ата национална ученическа конференция по астрономия.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.