Четирима футболисти на "Черно море" бяха повикани в първия лагер-сбор на национално ниво за U15 (родени (2006 година). Това са Пламен Аршев, Кристиян Евдокиев, Борис Стойков и Петър Маринов. Карето “моряци” ще се присъедини към лагера на най-малките “лъвове” на 19 октомври в Бояна и ще се готви с представителния тим до 21-годишна възраст.

Четиримата футболисти на Тодор Каменов се представят отлично в първенството при юношите в Елитната група до 15 години, както и в регионалните сборове на националния отбор и логично двамата треньори – Георги Георгиев и Стефан Колев да разчитат на тях за представителния национален тим, който се събира за първи път при U15.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.