Висшето училище по телекомуникации и пощи в София /ВУТП/ заедно с Медицинските университети в Плевен, Варна и Пловдив подписаха меморандум за съвместни хибридни магистърски програми. По силата на документа през академичната 2021/2022 висшите училища ще разкрият по една нова програма.

„Трите нови специалности са „Компютърно администриране на медицинска техника“ с Медицинския университет във Варна, „Софтуерно проектиране в медицината“ с МУ-Пловдив и „Телемедицина“ с МУ-Плевен. Направихме ги, защото всички осъзнаваме потребността от интердисициплинарно подготвени специалисти в условията на „Индустрия 4.0“, а на вратата ни чука „Индустрия 5.0“. Бъдещето е на интердисциплинарността. Всички сме чували за смарт градове, умни материи, смарт задвижвани автобуси, 5 G предстои да навлезе. Защо да не интегрираме всичко това в три нови специалности, които да създадат конкурентни кадри, подготвени инженери, които да посрещат предизвикателствата на медицинския сектор“, заяви ректорът на Висшето училище по телекомуникации и пощи проф. Миглена Темелкова.

По думите й в този сектор има огромен глад на подготвени инженерни кадри в областта на медицината.

„Ние нямаме претенцията да правим медици. Затова интегрираме хибридна специалност, в която по равно ще бъдат обучавани студентите. Един инженер, за да може да борави с техника, иновации, апаратура, която обслужва медицината трябва да има фундаментални знания в областта на медицината. Това е ролята на медицинските университети, а инженерната подготовка ще бъде от нас“, уточни още тя.

По думите на ректора на МУ-Плевен проф. Славчо Томов, цитиран от “БГНЕС”, необходимостта от новата специалност по „Телемедицина“ е обусловена от дигитализацията на висшето образование и медицината.

„Ние трябва да вървим и да следваме събитията, но да ги следваме професионално. Предложението на ВУТП беше навреме, за да запълним една ниша, която липсва в медицината в България, а именно – проследяването на болни от семейните лекари в отдалечени и труднодостъпни места и решаване на проблеми дистанционно“, заяви той.

Проф. Мариана Мурджева, ректор на МУ- Пловдив заяви, че напълно подкрепя инициативата на ВУТП за създаването на новите магистърски програми.

„Това са програми, в които медицинските университети участваме с най-високия капацитет, който имаме в определени специфични направления. Специално в програмата, в която ние ще сме въвлечени, а именно „Софтуерно програмиране в медицината“ изисква в бъдещите специалисти едни познания по медицина, които ще им позволи по-компетентно да правят сервиза на апаратите, без които не можем. Ние работим всеки ден с такива информационни технологии в медицината и не може да си представим съвременната медицинска диагностика и съвременното лечение без тези апарати“, коментира тя и уточни, че най-общо става дума за инженери с медицински познания.

Медицинският университет във Варна също се присъедини към инициативата на ВУТП, като те ще подпомогнат инженерното, медицинското, компютърното поддържане и подкрепата на медицинската апаратура и високите технологии. „Новият момент при нас е, че създадохме нова катедра, която е в областта на техническите науки с инженери, които ще работят в областта на биотехнологиите и здравеопазването“, добави проф. Тодорка Костадинова от МУ-Варна.

На подписването присъства и министърът на образованието Красимир Вълчев, който подкрепи инициативата и каза, че университетите ни ще успеят само, ако работят в партньорство, а не се чувстват самодостатъчни.

„Смисълът е да имаме обединение, което да съчетае капацитета на тези висши училища, да създадем интегрални специалности. Ние имаме предимно мрежа от специализирани висши училища, които ако се обединят, ако си взаимодействат, ако влязат в мрежи ще могат да предоставят по-качествено обучение, с повече интегрални програми. Днешният и утрешният свят, в който ще живеят днешните студенти изисква повече интегрални умения. ВУ сами по себе си не могат да доставят образование по всички видове компетентности, но ако се свържат в мрежи ще могат да го направят в много по-голяма степен“, обясни Вълчев и каза че това е в подкрепа на Стратегията, която предвижда всички ВУ да бъдат свързани в мрежи.

Той каза, че очаква до 10 години всички ВУ да участват в Европейска университетска мрежа.

„Иначе няма да бъдат видими на картата на Европейското международно висше образование. Това е начина ни да развием и да съхраним капацитета, който имат висшите училища“, заяви министърът и уточни, че това ще съдейства за задържането на студентите в България.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.