Спомени от адютанта на цар Борис III излизат по повод на 28 август, когато ще се навършат 77 години от смъртта на монарха. Автор на книгата „Бурни времена“ е капитан Коста Скутунов. Той осветлява от  различен ракурс една от най-изследваните и анализирани личности от българската историография.

Интересът към владетеля, който е начело на държавата в продължение на четвърт век, продължава и до днес. Томчето е посветено на ролята му в най-значимите обществени и политически събития от 20-те години на XX век.

В продължение на осем години авторът е от най-близкото обкръжение на монарха и има възможност да го опознае не само като политическа фигура, но и в чисто човешки план, разказват от „Българска история“.

Те допълват, че заглавието еднозначно говори за хронологичните граници на сюжета - трудните години след Първата световна война, в които Борис III постепенно успява да утвърди своята власт и да поеме държавното кормило. Същевременно е достигната и най-високата точка на обществено разделение в страната, наситено с политически убийства, атентати, бунтове и граждански сблъсъци, разказва “standartnews.com”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.