Футболният Черно море се раздели с португалеца Жордао Кардосо, съобщиха от варненския клуб. Футболистът разтрогна договора си с “моряците” по взаимно съгласие.

Кардосо беше привлечен в състава на варненци през лятото на 2019 година. За престоя си на “Тича” Жордао изигра 20 мача с екипа на “моряците”. Ръководството на Черно море благодари на футболиста за съвместната им работа и му пожелава успех занапред, съобщи Радио Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.