Частните пенсионни дружества отчитат увеличаване с 1,5% на парите за втора пенсия за третото тримесечие. Сривът от началото на годината заради Covid-кризата се очаква да бъде преодолян напълно при сегашните пазарни условия още до декември.

Само за последното тримесечие вноските, насочени към тези фондове, са над 500 млн. лева, партидите на хората са над 3,835 млн. лева, но за около 1 милион партиди няма постъпления от години. Това вероятно са хора емигрирали от страната.

От Универсалните пенсионни фондове категорично не съветват жените, които след година ще започнат да получават втора пенсия, да прехвърлят парите си в НОИ. Според разчетите това са 17 хиляди жени, родени през 1960 година.

Прехвърлянето на парите от фондовете към НОИ ще е най-неизгодно за жените, които са се осигурявали на минималната заплата, съобщава БНР.

Владислав Русев, член на Управителния съвет на частните пенсионни дружества, поясни:

"Тези, които получат минимална пенсия, на практика няма да загубят нищо, защото минималната пенсия не може да бъде редуцирана допълнително. Те ще получат минимална пенсия плюс средствата в партидата си, които ще могат да им бъдат изплатени еднократно или разсрочено, зависи от техния размер. Ако се откажат и се прехвърлят в Сребърния фонд, ще получат само минималната пенсия отново, без добавката от Универсалния фонд".

Разчетите на фондовете сочат, че от първите 17 000 жени с втора пенсия догодина половината биха получили по 60 лева месечно от фонда си:

"При минимална пенсия 300 лева и по-високия праг 20%, това са 60 лева, приблизително половината. Другата половина, не означава това, че няма да получат пожизнена пенсия, не означава, че няма да получат средства. Те ще получат разсрочена пенсия за 5, за 10, за 8 години, зависи".

Изчисленията сочат още, че първите жени с втора пенсия ще получат такава в размер малко под 10% от последната си заплата преди пенсионирането. Даниела Петкова:

"Подчертавам обаче, само за тези, които за всички години осигуряване в универсален фонд имат по 12 вноски всяка година".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.