Поради възникнала авария, без вода днес ще бъдат абонатите на с.Долен близнак - горната част от 10.30ч. до 14.00ч., съобщават от ВиК дружеството.

Без вода днес са и абонатите на Горна зона, Девня от 11:00 до 14:00 часа.

Нарушено е също водоподаването и в част от варненския квартал Аспарухово - на ул. "Маркови кули" и ул. "Чонгора", като се очаква аварията да бъде отстранена до 17 часа. 

Без вода е и част от Ж.К. "Изгрев" , абонатите между ул. "Христо Смирненски" , бул."Левски" , ул. "Подвис" и ул. "Прилеп" от 9 часа до около 18 часа, съобщават от ВиК-Варна.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.