Добра новина за любителите на пицата. Инфлацията при една от любимите храни на милиони хора е спаднала през последната 1 година. Данните на Eurostat показват близо три пъти по-малко увеличение на цените на пицата в ресторантите в Европа през 2023 година спрямо 2022-ра година, съобщи Агенция „Фокус”.

От европейската статистическа служба посочват, че инфлацията при пицата през 2023-та година е средно 5,9%. За сравнение през 2022-ра годна е била средно 15,9%.

В тази класация България се намира на 14-то място. У нас пицата е поскъпнала с около 4%. Първенци в тази категория са Унгария, Люксембург и Латвия, където поскъпването през последните 12 месеца е било съответно с около 13,4%, 11,3% и 10,6%.

Любопитно е, че в Нидерландия цената дори е паднала с 0,9% спрямо 2022 година. Докато в Белгия и Дания се отчитат съвсем малък ръст от съответно 0,6% и 1%. Това са и държавите с най-ниска инфлация при пиците.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.